Škola v přírodě

Termín 1.6. -8.6.2018, rekreační středisko Star Line,Šlovice145, 270 41 Hřebečníky. Cena 3500,- Kč. První záloha 1500,- Kč do 20.1.2018, doplatek 2000,- Kč do 20.4.2018

Odjezd - bus přistaven ve 14,30 odjezd 15 hod.Návrat asi ve 12,30, hod.

Průběžně odevzdávat- Potvrzení od lékaře 

  • Informace ag. Star Line: "Lékařské potvrzení musí být vystaveno praktickým lékařem dítěte. Lékařské potvrzení vydané v roce 2017 nesmí být starší jednoho roku, lékařská potvrzení vydaná v roce 2018 mají platnost dvouletou (pozor, platnost by mu neměla vypršet v době pobytu). Od roku 2018 vystavuje lékařské potvrzení ošetřující lékař na formuláři, který Vám vydá i s přiděleným identifikačním číslem."
  • Prohlášení rodičů- bezinfekčnost
  • kopii kartičky pojištěnce
  •